KATARINA JAGELLONICA


TRE UNIKA MONOLOGER OM EN DROTTNING

2012 och 2013 visade jag föreställningen ”Såsom stenen bär liv” på Vadstena slott, 2013 ”Fjärilen och Kronan” på Uppsala slott och 2014 den sista monologen i trilogin om drottning Katarina Jagellonica, ”Ingen utom Döden,” på Livrustkammaren i Stockholm.

Formen som jag utvecklat under resans gång för att förmedla historia kallar jag Guideart. Den utgår från att skildra den enskilda människan, hennes upplevelser och omgivning med syfte att skapa närvaro. Det är en lång process. Insamling och inläsning av skriftligt material, analys av spår i monument och föremål, studier av porträtt och kläder samt besök på platser där personen verkat för att fånga in dess ”själ”. Ju längre vi färdas tillbaka i tiden, desto färre är spåren. Fragmenten och företeelserna som framträder väcker tankar och känslor. Reflektionerna utvecklas och sätts ihop till en kedja – ett sammanhang – en berättelse.  Berättelsen utgör basen till min visuella gestaltning som naturligtvis är subjektiv eftersom den bygger på min tolkning av data och självreflektion.

Gestaltningens ingredienser är det autentiska rummet, berättaren och berättelsen, rekvisita, text, bild och ljud. Berättaren, jag, är Katarina Jagellonica. Bild och rekvisita visar och representerar arkitektur och attribut som personen omger sig med, spåren blottas. Det historiska rummet tillförs imaginära miljöer, som tillsammans med berättelsen, har till uppgift att öka fantasins möjlighet att sväva fritt, obunden av tid och rum.

Via Guideart vill jag intressera nya grupper för det vi kallar för historia och få möjligheten, att genom egen igenkänning, knyta samman nutid – dåtid med framtid.

I föreställningarna får publiken följa Katarina som omyndig kvinna, mor och drottning. Genom hennes ögon ges inblick i Vasadynastin, makten och tiden samt en prinsessas livsvillkor.  Monologerna skildrar de dramatiska händelser som utspelats på platsen. Eva blandar återberättande, som Katarina, med bildprojektioner och ljudupptagningar  – En resa i tid och rum, ”på riktigt”. I uppsättningen bär hon Katarinas dräkt, en replika med
2 100 handbroderade pärlor.

Copyright © Dandelion by Pexeto