GESTALTNING


KATARINA JAGELLONICA

2012 och 2013 visade Eva Mattsson sin produktion Såsom stenen bär liv på Vadstena slott, 2013 Fjärilen och Kronan på Uppsala slott och 2014 den sista monologen i trilogin om drottning Katarina Jagellonica, Ingen utom Döden, på Livrustkammaren i Stockholm.

Produktionerna är monologer som hon framför i skepnad som Katarina. Tillsammans med ljud, bild och text utgör de tidsdokument som hon skapat i historiska rum med syfte att levandegöra historia.

RUM FÖR DÖDEN

Hösten 2015 gjorde Mattias Frisk, Jan-Helge Henriksen och Eva det multimediala verket Rum för döden. Samma år visades det på Vadstena konstrunda.

Sedan 2016 koncentrerar hon sig i första hand på att skriva.

Copyright © Dandelion by Pexeto