GESTALTNING


KATARINA JAGELLONICA

2012 och 2013 visade jag min produktion Såsom stenen bär liv på Vadstena slott, 2013 Fjärilen och Kronan på Uppsala slott och 2014 den sista monologen i trilogin om drottning Katarina Jagellonica, Ingen utom Döden, på Livrustkammaren i Stockholm.

Produktionerna är monologer som jag framför i skepnad som Katarina. Tillsammans med ljud, bild och text utgör de tidsdokument som jag skapat i historiska rum med syfte att levandegöra historia.

Under 2015-18 har jag arbetat med att skriva och ge ut biografin FURSTINNAN om Katarina Jagellonica.

RUM FÖR DÖDEN

Hösten 2015 gjorde Mattias Frisk, Jan-Helge Henriksen och jag det multimediala verket Rum för döden. Samma år visades det på Vadstena konstrunda.

Copyright © Dandelion by Pexeto